Loading...
17 oktober 2018#

Toegankelijkheid op evenementenlocaties

Toegankelijkheid is net als duurzaamheid een van de trends op het gebied van evenementenorganisatie. Het woord toegankelijkheid kent vele betekenissen, maar ‘de mate waarin het mogelijk is toegang tot iets te krijgen’ brengt ons het dichtst in de buurt ten opzichte van evenementenlocaties. Toegankelijk zijn als vergader- of evenementenlocatie kan in de vorm van communicatie en bereikbaarheid, maar ook zeker in de vorm van bijvoorbeeld rolstoelvriendelijke zalen, liften, entrees en vergaderruimtes.

Boek over toegankelijkheid

In het najaar van 2018 verscheen het boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’ van  toegankelijkheidspecialist Marianne Dijkshoorn. De omslag van het boek beschrijft het volgende: “Festivals, feesten en congressen… voor mensen met een beperking is het vaak een hele tour om een dergelijk evenement te bezoeken. Terwijl het helemaal niet moeilijk is om een bijeenkomst zo in te richten dat iedereen zich gastvrij onthaald voelt. Je moet alleen even weten waar je op moet letten. In dit boek laat Marianne zien hoe je met simpele ingrepen evenementen toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. Het is een handige gids voor iedereen die iets organiseert.”

Mensen met een beperking zijn altijd en overal aanwezig, ook bij evenementen en festivals. Door het VN Verdrag Handicap is het een verplichting dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de maatschappij, dus ook naar evenementen kunnen gaan. Hoe heet je nu iedereen goed welkom en hoe zorg je dat hulpmiddelen anderen niet in de weg staan? Raadpleeg het boek of maak gebruik van de expertise van een toegankelijkheidspecialist.

Foto: Andrea van der Houwen

Tips voor betere toegankelijkheid evenementen

Waar kun je zoals over nadenken bij het toegankelijk maken van evenementen:

  • Zorg voor een verhard hoofdpad naar en op het evenemententerrein.
  • Plaats lage zitjes bij een koffie- of borrelgelegenheid voor optimaal contact.
  • Zorg dat de liften in een gebouw rolstoelvriendelijk – breed genoeg – zijn.
  • Neem mindervaliden op in je evacuatieplan en geef medewerkers goede instructies.
  • Communiceer op de website van het evenement over de toegankelijkheid.
  • Let ook op bereikbaarheid met OV en rolstoelvriendelijke bushaltes.
  • Let op met drempels en smalle paden tussen tafels en stoelen.