Loading...
20 maart 2019#

Tips van vergaderexperts

Vergaderen kan toch iedereen? Het stigma over vergaderen en de manier waarop we moeten vergaderen mag inmiddels wel worden verbroken. Nog te vaak wordt vergaderen geassocieerd met tijdsverspilling en inefficiëntie. Vergaderen moet juist motiveren, inspireren en tot actie leiden. Hieronder delen we enkele tips van experts om efficiënter en levendiger te vergaderen.

Vergaderen leuker maken

Vergaderexpert en procesbegeleider Bart Kessels heeft vijf concrete tips voor een effectieve vergadering: 1) stel vooraf vast wat je wilt bereiken met de vergadering, 2) geef iedereen de mogelijkheid om hun mening te delen, 3) laat iedereen die je uitnodigt van tevoren duidelijk weten wat je van hen verwacht tijdens de vergadering, 4) besef dat een vergadering niet de enige werkvorm is om je doel te bereiken en 5) ga pas door naar het volgende agendapunt als het vorige punt is afgerond. Het klink wellicht wat simpel, echter is het van belang dat deze tips goed worden geïmplementeerd en nageleefd.

Wie het van een hele andere kant bekijkt is Bart Nijhuis, tevens vergaderexpert. Hij legt de nadruk op: logistiek, deelnemers, kleding, voorbereiding, vergaderdoelen en het belang van ontspanning. Over dat laatste zou je je kunnen verbazen, maar niets is minder waar. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent op de locatie om een moment van ontspanning te pakken. Maak een praatje, lees even het nieuws of haal een goede kop koffie, net wat je goed doet.

Meer tips

Wij hebben nog meer tips voor je. Heb je wel eens gedacht aan het toevoegen van ijsbrekers aan het begin van de vergadering of zo vlak na de lunchpauze? Of probeer eens staand te vergaderen, in plaats van eeuwig zittend een meeting door te komen. En het kan nog gekker. Kies voor een inspannende of ontspannende activiteit rond de vergadering. Zo neem je meteen een stukje teambuilding mee in het verhaal.